Home » » Musuh dadi Konco

Musuh dadi Konco

Posted by PRAKARYA on 2/24/2017


Musuh dadi Konco
(Dening : Bagus Shofi N.A/08)
Ana kelinci wadon nggelakna banget. Dheweke pengin menang terus uga nduweni sipat ala banget. Kelinci mau jenenge Dira. Dina iki kancane dheweke lagi wae tekan ndek omah . Kancane iku jenenge Sora. Sora lagi wae mulih amarga mari digawa karo pemburu ning alas. Ana 3 ulan Sora digawa pemburu. Dira sing isa diomongna dheweke kewan omahan. Penasaran karo apa sing dialami karo Sora. Sora ditakoni akeh banget karo Dira. Sora yaiku beruang ning alas sing nduweni nasib apik pas digawa karo pemburu.
Dira : “Sora! Wis 3 ulan aku ora ketemu awakmu! Ning endi wae awakmu?”
Sora : “Aku? Aku wis suwe ana njaba alas iki! Aku dicekel karo pemburu 3 ulan  wingi”
Dira : “Apa? Pemburu?”
Sora didadekna anggota sirkus amarga dheweke beruang kang pinter lan ndadhekna Sora saiki dikenal wong akeh amarga sirkus kuwi. Dira sing nduweni sipat ala ngrasa iri karo Sora.
Dira : “Sora! Kepriye awakmu isa dadi anggota sirkus?”
Sora : “Pemburu kang nyekel aku, kang ngedol aku karo wong kang tuku aku kuwi yaiku wong kang nduwe sirkus. Ya kebetulan aku diasuh ning sirkus kuwi. Dadine aku dilatih ning sirkus kuwi”
Dira : “Soraaaa! Awakmu bejo banget! Dadi diburu karo pemburu iku enak ya?”
Sora : “Ora kabeh, Dir! Ati-ati wae. Yen awakmu lagi ora bejo, nasibmu isa ala, ala banget. Dadi tetep ngati-ati. Ojo gelem digudak utawa dicekel karo pemburu”
Dira : “Emange apa keahlianmu? Awakmu wae ora nduwe pengalaman ning bidang sirkus”
Sora : “Ya, jenenge wae aku oleh nasib apik”
Dira : “Yen kewan langka kaya aku? Isa luwih kondhang saka awakmu?”
Sora : “Isa wae isa. Awakmu ya unik”
Dira : “Ya, nanging ojo sampek dicekel pemburu iku”
Dira iku kelinci jenis langka, dheweke kelinci alas kang angel digolek’i. Nanging, Dira ora siji-sijine kelinci langka ning kono. Isih ana kanca-kancane salah sijine yaiku Vina. Nanging Vina luwih pinter saka Dira. Ulune Vina didelok luwih apik ketimbang Dira. 
Dira langsung takon Sora.
Dira : “Sora, apa aku isa luwih kondhang saka awakmu?”
Sora : “Ya mesti. Aku wae sing ora nduweni keahlian isa dadi kondhang kaya ngono. Apa maneh awakmu kang pinter”.
Dumadakan Vina menyang omahe Sora niliki kabare dheweke.
Vina : “Sora, kepriye kabare awakmu?”. Sora langsung jawab, “Vina! Apik-apik wae. Aku ning kono didadekna anggota sirkus”. 
Dira srengen karo Vina sing moro-moro teko ning omahe Sora. Dira langsung ngusir Vina soko omahe Sora. Vina langsung ninggalno Sora lan Dira . Dumadakan Vina ketemu karo pemburu. Ngerti yen iku pemburu, Vina banjur mlayu ninggalake pemburu iku mau nganti ketemu Dira. Pemburu iku banjur nembak bedhil nanging ora kena Vina maalah kena Dira. Dira langsung ora sadar. Wayah tangi, Dira wis ning njero kandang. Dira kaget lan wedi karo pemburu iku nanging Dira pengin ning kandhang wae supaya isa kaya Sora. 
Apes kanggo Dira, dheweke bakal dikuliti karo pemburu iku mau. Vina sing ngerti kedadean mau iku banjur teko nulungi Dira sing kecekel pemburu. Pungkasane Vina isa mbebaskake Dira saka kandhang. Dheweke kabeh banjur mulih ning alas bareng. Ning dalan, Dira njaluk sepura ning Vina lan nyesel karo perbuatane mau. Vina banjur nyepurani lan pungkasane dheweke kabeh dadi kanca raket sawise kedadean iku.  

SHARE :
CB Blogger
 
Copyright © 2017 PRAKARYA. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by Creating Website and CB Blogger