Home » » Tresno Iki Mung Tresno Kethek

Tresno Iki Mung Tresno Kethek

Posted by PRAKARYA on 2/24/2017


Tresno Iki Mung Tresno Kethek
(Dening Andi Setyawinata/04)
                Diwiwiti saka pensi sekolahku. Nalika iku aku isih kelas X. Wektu iku neng sekolahku dianakake pensi kanggo penutupan MOS. Sing ngisi acara murid anyar kelas X lan kelas XI. Wektu iku pentas kelas XI, aku ngerti wong sing ngganteng banget, Jebule kuwi kakak kelasku sing ngeband ing pensi mau. Kakak kelas mau kelas XI IPA 3 sing jenenge Andi. Wonge ngganteng, putih, dhuwur, pinter nggitar lan main piano, menengan lan ora kemaki. Meneng-meneng aku ngematno wonge. Saben dina aku ora isa turu amarga kepikiran wonge. Wonge mesti teka ing mimpiku. Ora tak sadari aku kenal wonge saka facebook. Wonge kerep nge-like lan ngomentari statusku. Aku tambah seneng karo wonge.
                “Woalah.. Mas Andi perhatian banget, aku dadi tambah seneng karo kowe mas..”
                Detik dadi menit, menit dadi jam, jam dadi dina, dina dadi minggu, minggu dadi sasi. 
Mas Andi tambah cedak karo aku. Ing sakwijineng dina, meneng-meneng aku menehi wonge kembang, coklat lan surat sing isine : 
“ Kowe semangatku J ”. TTD sing kagum karo kowe J“. 
Bar rong dina, wonge mbalesi suratku sing isine :
 “Kowe sapa?”. 
Mas Andi nyelehake surat balesan mau ing papan sing padha karo aku nyelehake suratku wingi. Bar telung dina aku mbales surate Mas Andi : 
“Aku I.K.L J sing kagum karo kowe J”. 
Mas Andi saya penasaran karo aku. Wonge curiga karo status neng facebookku amarga isine padha karo surat sing tak kirim kanggo Mas Nimo. Ujug-ujug dheweke nulis neng pesanku, jarene : 
“Apa kowe sing ngirim surat kanggo aku?”. 
Aku bingung ameh njawab apa. Akhire aku ya gur njawab : “J”.
                Esuke Mas Andi nemoni aku lan takon karo aku.
                “Apa kowe sing ngirim layang kae kanggo aku?”.
                Aku mung mangsuli karo ndredheg.
                “I………yo mas”.
                “Emange kowe ngerti aku saka ngendi?” takone Mas Andi.
                “Saka pensi pas penutupan MOS, mas”.
                “Oh iyo, aku kelingan. Neng kok kowe isa kenal aku luwih cedhak?”
                “Mas Andi, apa kowe isih kelingan karo facebook sing kerep nge-like lan ngomentari statusmu?”
                “Oooo.. dadi kae ki kowe ta?”
                “Hee’e mas, aku sing kerep ngomentari statusmu, aku sing ngagumi kowe, aku ya sing ngewenehi kowe kembang lan coklat sak suwene iki”.
                Mas Andi meneng sakuntara. Ujug-ujug wonge ngomong karo aku :
                “Oleh ora, aku kenal karo kowe luwih cedhak maneh?”
                Aku mung isa njawab, “Oleh mas, jenengku Indah, aku saka kelas X-6”.
                Mas Andi mlayu kesengen, banjur mbalik nang kelas’e. Sak tekane neng omah, Mas Andi langsung mbukak facebook gek terus nulis neng pesanku : “Dhik, njaluk nomer HPmu? Oleh ora?”. Aku mbales : “Iki mas 0812345678910”. Bar kuwi wonge langsung mbales : “Nuwun yo dek?”. Aku mbales : “Sami-sami mas”. 
                Ora tekan 5 menit, wonge sms aku :“Iki dek Indah ya?”. Aku mbales karo penasaran : “Hee’e.. iki sapa ya?”. “Mesti kowe ngerti #5menit.kepungkur”. Terus aku mbales sms’e : “Ooowalah Mas Andi ya?”. Wonge mbales neh : “yaiyadumzz, sapa meneh, Hmm.. dek kowe kok ayu ta?J”. Aku ngrasa isin karo mbales sms’e : “Hiiihhh,, apa ta mas?”. “Tenan dek, kowe ki kaya bidadari sing mudhun saka surge tresnaku. Hohohoo..”. Aku lagi wae arep mbales sms’e Mas Andi, wonge wis sms aku maneh : “Dek tenanan iki, kowe gelem ora dadi pacarku?”. Rasaku wis ora karuan karo mbales sms’e wonge : “Iya mas, aku ya pengin dadi pacarmu”.
                Aku ora sadar nek Mas Andi wis ngganti status facebook’e dadi berpacaran karo aku. Esuke kanca-kancaku wis padha ngerti nek aku wis pacaran karo Mas Andi. Mas Andi ki wonge romantic karo perhatian menyang aku. Neng sekolahan wonge mesti nggatekake aku. Dadine akeh kancaku sing nyoraki aku. Saben istirahat wonge mesti ngajak aku jajan bareng nanging suwe-suwe wonge berubah L. Wonge ora meneh nggatekake aku. Lan saksuwene dina, wonge njaluk putus karo aku L. Jarene wonge arep mesti komunikasi karo aku, nanging kenyataane ora babar belas. Neng facebook’e wonge ngupload fota pacar anyare sing nyatane, pacare sing anyar kuwi mau ora liwat yo koncoku dhewe. Aku kaget kaya-kaya kesamber bledhek, ora nyangka yen kancaku nusuk aku saka mburi. Padahal aku isih tresna karo Mas Andi. 
Sakwijineng dina, Mas Andi njaluk ngapura marang aku lewat lagu sing dinyanyeake karo kanca-kancane. Lan nulis surat kanggo aku sing isine : “Kanggo Gita. Aku njaluk ngapura ya, aku wis nggawe kowe lara ati nanging kowe isih gelem ta dadi kanca cedhakku kaya mbiyen maneh? Saka : Andi”. Aku bingung arep mbales kepriye, akhire aku nulis puisi kanggo wonge : “Layangmu lewat sms HPmu, ra isa ngobati kangenku. Swaramu lewat telepon gratisan ra isa ngalahi yen sesandingan. Janjimu semono tresnamu gedhe, nyatane saiki kok tinggalake. Layang swara ra isa ngobati rasa kangen marang sliramu Mas Andi. Layang swara ra isa ngganteni kulina aku nyanding sliramu Mas Andi. Layang swaramu mung nambahi kangen neng atiku”.
Wis Bar J

SHARE :
CB Blogger
 
Copyright © 2017 PRAKARYA. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by Creating Website and CB Blogger